Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - blackkarel

#1
E-books / Calibre: převod .rtf do .epub
February 09, 2011, 06:17:26 PM
Od verze 0.7.44 přestala fungovat čeština. Převod pomocí CSS které mám zadané přímo v Calibre. Až do předchozí verze funovala bezproblémově.