Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Akademie

#1
E-books / H2LRF
May 01, 2009, 10:05:43 PM
Dobrý večer,
děkuji za mnoho užitečných návodů. Rád bych věděl, zda-li je možné při využití vašeho programu pro hromadný převod HTML do LRF zařadit i výměnu autora za název knihy a naopak. V grafickém rozhraní calibra tato funkce je v položce editace metadat.
děkuji za odpověď.
P.Seleši