Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - OWERLOCK

#1
Software / Youtube downloader
January 27, 2011, 03:00:03 PM
hmm. tak nic kašlu nato, měj se jak chceš.
#2
Software / Youtube downloader
January 27, 2011, 02:47:26 PM
OOOh To mně ani nenapadlo že to neumíš změnit 0 na 1 ale pro LAMY je tento postu složitý. Jdu teda zkusit někde vysmolit ten to co pomě chceš. oh pane VELKÝ.
#3
Software / Youtube downloader
January 27, 2011, 02:17:20 PM
Ještě proč to vlastně potřebuji- stažená videa chci přehrávat na playstation3 a plasmě, ale ps3 nepozná formát mp4 a poradí si s avi. Jinak skvělej program.
#4
Software / Youtube downloader
January 27, 2011, 01:36:02 PM


   
      1
      
         Změnit kontejner na .AVI
         mencoder.exe
         -oac copy -ovc copy -of avi -o "{$FULLPATH}.avi" "{$FULLPATH}"
         minimized
      

      
         Zkonvertovat film do AVI/XVID
         mencoder.exe
         -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=1200 -ffourcc xvid -of avi -o "{$FULLPATH}.avi" "{$FULLPATH}"
         visible
      

      
         Zkonvertovat film do AVI/H264
         mencoder.exe
         -oac mp3lame -ovc x264 -x264encopts bitrate=1200 -of avi -o "{$FULLPATH}.avi" "{$FULLPATH}"
         visible
      

      mencoder.exe
   

   
      0
      
      1
      ask
      C:\Users\Public\Videos\
      
         0
         
         3128
         
         
      

   

   
      1
      0
      1
   

   Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě.  POŘÁD STEJNÝ PROBLÉM
#5
Software / Youtube downloader
January 27, 2011, 11:57:03 AM
AHOJ AT ZKOUŠÍM JAK CHCI NEMOHU KONVERTOVAT Z MP4 DO AVI KONTEJNERU POŘÁD MI TO HLÁSÍ KONVERZE SELHALA. MÁ NĚKDO ZKUŠENOSTI STÍMTO PROBLÉMEM?