Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - truefriendcz

Pages: [1]
1
Volná diskuse / RegEx - Vyhledání a přepsání koncovky textu
« on: February 14, 2019, 04:04:45 AM »
Ahoj.

Pročetl jsem jak na RegEx na http://www.pepak.net/programovani/regularni-vyrazy-4-pokrocile-podskupiny/
a pokouším se udělat jeden regex příkaz ale nevím si s tím dál rady.

Napsal jsem kód, který dělá to, že když napíšu "Abc efghi" tak najde ve větě text "ghi".

Chtěl bych udělat regex, který by dokázal najít v několika slovech za sebou (ve větě) "Abc efghi jkl mno" koncovku "ghi" a tu přepsat na jiný text.

Tady je kód:
Code: [Select]
(\s+(.*).*(ghi)$)
Předem díky za pomoc.

Pages: [1]