Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - blackkarel

Pages: [1]
1
E-books / Calibre: převod .rtf do .epub
« on: February 09, 2011, 06:17:26 PM »
Od verze 0.7.44 přestala fungovat čeština. Převod pomocí CSS které mám zadané přímo v Calibre. Až do předchozí verze funovala bezproblémově.

Pages: [1]