Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - marekl

Pages: [1]
1
E-books / PRS-505: stanovení velikosti písma pro S, M a L
« on: November 22, 2009, 03:32:47 PM »
Přidal jsem to jako ticket. Ale nejsem si právě jistý tím, jestli to vůbec půjde udělat. Je možné, že jednotlivé stupně zoomu má čtečka nastavené natvrdo, pouze v závislosti na základní font-size.

2
E-books / PRS-505: stanovení velikosti písma pro S, M a L
« on: November 22, 2009, 03:09:53 PM »
Tohle ale nastaví pouze základní velikost (pro S), ale nijak už neovlivní velikosti pro M a L. Base font size používám, nastavuji s ním právě zmíněné velmi malé a ještě čitelné písmo. Když se ale potom přepnu na M, velikost písma je už nad hranicí, jakou bych chtěl.

3
E-books / PRS-505: stanovení velikosti písma pro S, M a L
« on: November 22, 2009, 01:02:56 PM »
Nevíte, zda se v Calibre dají při konverzi z TXT do LRF nastavit základní velikosti písma pro jednotlivá zvětšení S, M a L? Rád bych si takhle přepínal mezi velikostmi, které mi vyhovují.

Když teď totiž nastavím malou základní velikost písma, dokonce kousek pod pohodlným čtením, už druhá úroveň M je zase nepoužitelně velká. Chtěl bych si nastavit méně výrazné rozdíly velikosti.

Pages: [1]